در حال بارگذاری...

تاریخ امروز

اطلاعیه

 توجه توجه

دوستان عزیز و مشتریان گرامی

 خواهشمند است بهیچ عنوان بدون هماهنگی وکسب اجازه قبلی بحسابهای این صرافی وجهی واریز نفرمائید. سپاس

لطفا جهت فروش دلار استرالیا با دفتر سیدنی

80570048

و برای خرید دلار استرالیا فقط با دفتر ایران

09123082645

تماس حاصل نمایید ولی در شرایط ضروری این شماره

0421107010

در اختیار شماست

صرافی طهران بنیانگذار حواله های فوق سریع و ده دقیقه ای در استرالیا می باشد 

طبق روال گذشته (اسپشیال دی) یعنی حراج دلار برای دانشجویان عزیز استرالیا هر هفته یکروز روی سایت صرافی طهران برگزار می گردد تا دلار ارزانتری خریداری نمائید 

با سپاس فراوان

احسان شوشتری

مدیریت صرافی طهران

آرشیو نرخ ارز

آرشیو نرخ ارز

نرخ خریدنرخ فروشتاریخ
88000 ﷼ Call please 1397/11/30
Call please Call please 1397/11/30
87000 ﷼ Call please 1397/11/30
Call please Call please 1397/11/29
87000 ﷼ Call please 1397/11/29
Call please 89000 ﷼ 1397/11/29
87000 ﷼ 89000 ﷼ 1397/11/29
Call please 89000 ﷼ 1397/11/29
85500 ﷼ Call please 1397/11/29
85500 ﷼ 87500 ﷼ 1397/11/28
85000 ﷼ 87000 ﷼ 1397/11/27
Call please 87000 ﷼ 1397/11/27
Call please 87500 ﷼ 1397/11/27
85000 ﷼ 87500 ﷼ 1397/11/26
85000 ﷼ 88000 ﷼ 1397/11/25
Call please 88000 ﷼ 1397/11/25
Call please 87800 ﷼ 1397/11/25
Call please 87500 ﷼ 1397/11/25
85000 ﷼ 87000 ﷼ 1397/11/25
Call please 87000 ﷼ 1397/11/24
Call please 86500 ﷼ 1397/11/24
84000 ﷼ 86500 ﷼ 1397/11/23
Call please 86500 ﷼ 1397/11/23
84000 ریال 86500 ﷼ 1397/11/23
84500 ریال 86500 ﷼ 1397/11/22
Call please 86300 ﷼ 1397/11/22
84500 ﷼ 86300 ﷼ 1397/11/22
84000 ﷼ 86300 ﷼ 1397/11/21
Call please 86300 ﷼ 1397/11/21
84000 ﷼ 86300 ﷼ 1397/11/20